سال: ۱۳۵۷

رخداد: چاپ ويرايش اول اصطلاحنامه کتابداری توسط انجمن کتابداران ايران

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص سيزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۲

رخداد: چاپ لغت نامه دهخدا ( جلد ۱۱)

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲

رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۳

رخداد: چاپ کتاب لغات و اصطلاحات فن کتاب سازی از نجيب مايل هروی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص شانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۹

رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص هيجده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۴

رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص بيست و شش

 

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۳

رخداد: آغاز استفاده ز شماره و تاريخ ثبت کتابخانه ملی به عنوان جايگزين تاريخ حق مؤلف در انتشارات

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۷۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۴

رخداد: تآسيس انجمن کتابداران ايران (اکتا) - دوره اول انجمن که تا سال ۱۳۵۸ فعال بود

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۳۲

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۴

رخداد: آغاز ارائه جايزه نقدی شورای کتاب کودک

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۶۱

رخداد: آغاز ارائه جايزه کتاب برگزبده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۲

رخداد: آغاز ارائه جايزه بنيادپهلوی سابق برای بهترين آثار تآليفی و ترجمه ای

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۴

رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين رمان يا مجموعه داستانهای فارسی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم -کتابخانه ملی ايران - ص ۹۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۲

رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين کتابی که ار ادبيات خارجی به زبان فارسی ترجمه شده باشد

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ ۱۳۶۰

رخداد: اولين دوره برگزاری نمايشگاه کتاب دهه فجر

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۳۱۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۶۳

رخداد: انتشار ويرايش اول سر عنوان موضوعی فارسی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش اول - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۸۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۷

رخداد: تآسيس مرکز اسناد و مدارک علمی ايران

Iranian Documentation Centre-IRANDOC

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۷۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۷

موضوع: ارتباط مرکز پزشکی ايران با استفاده از کامپيوتر با کتابخانه ملی پزشکی آمريکا

منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۴۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۱۶

موضوع:‌ تآسيس کتابخانه ملی ايران

منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۳۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ ۱۳۴۵

موضوع:‌ تآسيس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۲۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷

موضوع: عضويت ايران در فدراسيون بين المللی آرشيوهای تلويزيون (فيات)

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۰۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

← صفحه بعد