سال: 1353 هجري شمسي
موضوع: انتشار ويرايش اول كتاب « فهرست مستند اسامي مؤسسات و سازمان هاي دولتي».
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۹۵۹ ميلادي
موضوع: انتشار كتاب « فهرست كردن آثار فارسي»
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373، ص 9.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۷۳ هجري شمسي
موضوع: انتشار كتاب « دستنامه قواعد فهرست نويسي»
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: 2536 شاهنشاهي
موضوع: انتشار كتاب « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي».
منبع: حاذق، فريدون. « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي» .- تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا، 2536.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۱۳ هجري شمسي
موضوع: كشف الواح گلين مربوط به كتابخانه استخر در خرابه هاي كاخ آپادانا
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬ .- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۳۶.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط پهلوي ساساني
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬.- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط اوستايي ( دين دبيره )
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬. - تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳