سال: ۱۳۵۷

رخداد: چاپ ويرايش اول اصطلاحنامه کتابداری توسط انجمن کتابداران ايران

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص سيزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۲

رخداد: چاپ لغت نامه دهخدا ( جلد ۱۱)

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲

رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۳

رخداد: چاپ کتاب لغات و اصطلاحات فن کتاب سازی از نجيب مايل هروی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص شانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۹

رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص هيجده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۴

رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص بيست و شش

 

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۳

رخداد: آغاز استفاده ز شماره و تاريخ ثبت کتابخانه ملی به عنوان جايگزين تاريخ حق مؤلف در انتشارات

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۷۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۴

رخداد: تآسيس انجمن کتابداران ايران (اکتا) - دوره اول انجمن که تا سال ۱۳۵۸ فعال بود

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۳۲

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۴

رخداد: آغاز ارائه جايزه نقدی شورای کتاب کودک

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۶۱

رخداد: آغاز ارائه جايزه کتاب برگزبده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۲

رخداد: آغاز ارائه جايزه بنيادپهلوی سابق برای بهترين آثار تآليفی و ترجمه ای

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۴

رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين رمان يا مجموعه داستانهای فارسی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم -کتابخانه ملی ايران - ص ۹۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۲

رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين کتابی که ار ادبيات خارجی به زبان فارسی ترجمه شده باشد

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ ۱۳۶۰

رخداد: اولين دوره برگزاری نمايشگاه کتاب دهه فجر

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۳۱۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۶۳

رخداد: انتشار ويرايش اول سر عنوان موضوعی فارسی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش اول - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۸۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۷

رخداد: تآسيس مرکز اسناد و مدارک علمی ايران

Iranian Documentation Centre-IRANDOC

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۷۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۷

موضوع: ارتباط مرکز پزشکی ايران با استفاده از کامپيوتر با کتابخانه ملی پزشکی آمريکا

منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۴۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۱۶

موضوع:‌ تآسيس کتابخانه ملی ايران

منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۳۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ ۱۳۴۵

موضوع:‌ تآسيس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۲۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷

موضوع: عضويت ايران در فدراسيون بين المللی آرشيوهای تلويزيون (فيات)

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۰۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۵

موضوع: چاپ جلد اول دايرة المعارف فارسی غلامحسين مصاحب

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم خانواده وزارت بهداری

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۱۳

موضوع: تآسيس نخستين کتابخانه عمومی ايران تحت عنوان کتابخانه عمومی معارف

منبع: منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۳۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع:‌تآسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان ليلی و مجنون مکتبی شيرازی در چهار مجلس در تبريز

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ پيش از اسلام؟

موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد

منبع: صافی، قاسم . از چاپخانه تا کتابخانه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ۱۴ - ۱۵

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ پيش از اسلام؟

موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد

منبع: صافی، قاسم . از چاپخانه تا کتابخانه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ۱۴ - ۱۵

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۱۵-۲۱۶ ؟

موضوع: چاپ کتاب هاب اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنز الحيات، رازها، جباران، ارتنگ، (ارژنگ) از مانی به عنوان اولين کتب چاپ شده قبل از اسلام در ايران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۵

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۶۸

موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۹ هجری شمسی

موضوع: برگزاری اولين هفته کتاب کودک از ۱۴ تا ۲۱ فروردين

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۵۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۱ هجری شمسی

موضوع: تآسيس شورای کتاب کودک

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۸۲

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ؟

موضوع: عضويت خانم ليلی ايمن در هيآت اجراييه و نايب رييسی دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۳۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ؟

موضوع: عضويت ايران در دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان از طريق شورای کتاب کودک

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۳۸

 

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۷ هجری شمسی

موضوع: تآسيس مرکز خدمات کتابداری(ايران)به عنوان نخستين مرکز خدمات کتابداری در آسيا: Tehran Book Processing Central

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش سال ۱۳۷۲ - کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران - ص ۲۸۰-۲۸۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی

موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۱۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: سال های ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۸۶و ۱۹۸۸ ميلادی

موضوع: عضويت خانم توران مير هادی از ابران در هيآت داوران بين المللی جايزه هانس کريستيان آندرسن

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۰۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۹۷۴ميلادی

موضوع: در يافت جايزه هانس کريستيان آندرسن توسط فرشيد مثقالي، مصور ايرانی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۰۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳