سال: ؟

موضوع: عضويت خانم ليلی ايمن در هيآت اجراييه و نايب رييسی دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۳۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳