سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم خانواده وزارت بهداری

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳