سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳