سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳