سال: ۲۱۵ - ۲۱۶

موضوع: چاپ کتاب های اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنزالحيات، رازها، جباران، ارتنگ(ارژنگ)، از مانی به عنوان اولين کتب چاپ شده قبل از اسلام در ايران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۵.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳