سال: ۱۳۵۷

رخداد: چاپ ويرايش اول اصطلاحنامه کتابداری توسط انجمن کتابداران ايران

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص سيزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۲

رخداد: چاپ لغت نامه دهخدا ( جلد ۱۱)

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲

رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۳

رخداد: چاپ کتاب لغات و اصطلاحات فن کتاب سازی از نجيب مايل هروی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص شانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۹

رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص هيجده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۴

رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص بيست و شش

 

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۳

رخداد: آغاز استفاده ز شماره و تاريخ ثبت کتابخانه ملی به عنوان جايگزين تاريخ حق مؤلف در انتشارات

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۷۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۴

رخداد: تآسيس انجمن کتابداران ايران (اکتا) - دوره اول انجمن که تا سال ۱۳۵۸ فعال بود

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۳۲

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۴

رخداد: آغاز ارائه جايزه نقدی شورای کتاب کودک

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۶۱

رخداد: آغاز ارائه جايزه کتاب برگزبده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۲

رخداد: آغاز ارائه جايزه بنيادپهلوی سابق برای بهترين آثار تآليفی و ترجمه ای

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۴

رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين رمان يا مجموعه داستانهای فارسی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم -کتابخانه ملی ايران - ص ۹۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۳۲

رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين کتابی که ار ادبيات خارجی به زبان فارسی ترجمه شده باشد

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ ۱۳۶۰

رخداد: اولين دوره برگزاری نمايشگاه کتاب دهه فجر

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۳۱۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۶۳

رخداد: انتشار ويرايش اول سر عنوان موضوعی فارسی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش اول - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۸۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۷

رخداد: تآسيس مرکز اسناد و مدارک علمی ايران

Iranian Documentation Centre-IRANDOC

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۷۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۷

موضوع: ارتباط مرکز پزشکی ايران با استفاده از کامپيوتر با کتابخانه ملی پزشکی آمريکا

منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۴۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۱۶

موضوع:‌ تآسيس کتابخانه ملی ايران

منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۳۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ ۱۳۴۵

موضوع:‌ تآسيس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۲۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷

موضوع: عضويت ايران در فدراسيون بين المللی آرشيوهای تلويزيون (فيات)

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۰۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۵

موضوع: چاپ جلد اول دايرة المعارف فارسی غلامحسين مصاحب

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم خانواده وزارت بهداری

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۱۳

موضوع: تآسيس نخستين کتابخانه عمومی ايران تحت عنوان کتابخانه عمومی معارف

منبع: منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۳۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع:‌تآسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان ليلی و مجنون مکتبی شيرازی در چهار مجلس در تبريز

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ پيش از اسلام؟

موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد

منبع: صافی، قاسم . از چاپخانه تا کتابخانه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ۱۴ - ۱۵

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال:‌ پيش از اسلام؟

موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد

منبع: صافی، قاسم . از چاپخانه تا کتابخانه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ۱۴ - ۱۵

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۱۵-۲۱۶ ؟

موضوع: چاپ کتاب هاب اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنز الحيات، رازها، جباران، ارتنگ، (ارژنگ) از مانی به عنوان اولين کتب چاپ شده قبل از اسلام در ايران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۵

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۶۸

موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۹ هجری شمسی

موضوع: برگزاری اولين هفته کتاب کودک از ۱۴ تا ۲۱ فروردين

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۵۶

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۱ هجری شمسی

موضوع: تآسيس شورای کتاب کودک

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۸۲

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ؟

موضوع: عضويت خانم ليلی ايمن در هيآت اجراييه و نايب رييسی دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۳۸

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ؟

موضوع: عضويت ايران در دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان از طريق شورای کتاب کودک

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۳۸

 

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۷ هجری شمسی

موضوع: تآسيس مرکز خدمات کتابداری(ايران)به عنوان نخستين مرکز خدمات کتابداری در آسيا: Tehran Book Processing Central

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش سال ۱۳۷۲ - کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران - ص ۲۸۰-۲۸۱

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی

موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۱۹

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: سال های ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۸۶و ۱۹۸۸ ميلادی

موضوع: عضويت خانم توران مير هادی از ابران در هيآت داوران بين المللی جايزه هانس کريستيان آندرسن

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۰۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۹۷۴ميلادی

موضوع: در يافت جايزه هانس کريستيان آندرسن توسط فرشيد مثقالي، مصور ايرانی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۰۰

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۲۸ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: آغاز برنامه امانت بين کتابخانه ها در کشور با شرکت ۱۶ کتابخانه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۲.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی(سابق)

موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات بيمارستان قلب بنياد ملکه پهلوی

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

 

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس مرکز اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم امور خانواده وزارت بهداری.

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۰.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۶۸

موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع: تأسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز.

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز.

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: پيشاز اسلام

موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۴-۱۵.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۱۵ - ۲۱۶

موضوع: چاپ کتاب های اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنزالحيات، رازها، جباران، ارتنگ(ارژنگ)، از مانی به عنوان اولين کتب چاپ شده قبل از اسلام در ايران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۵.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: 1353 هجري شمسي
موضوع: انتشار ويرايش اول كتاب « فهرست مستند اسامي مؤسسات و سازمان هاي دولتي».
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۹۵۹ ميلادي
موضوع: انتشار كتاب « فهرست كردن آثار فارسي»
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373، ص 9.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۷۳ هجري شمسي
موضوع: انتشار كتاب « دستنامه قواعد فهرست نويسي»
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: 2536 شاهنشاهي
موضوع: انتشار كتاب « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي».
منبع: حاذق، فريدون. « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي» .- تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا، 2536.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۱۳ هجري شمسي
موضوع: كشف الواح گلين مربوط به كتابخانه استخر در خرابه هاي كاخ آپادانا
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬ .- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۳۶.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط پهلوي ساساني
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬.- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط اوستايي ( دين دبيره )
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬. - تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

به نام خدا
اين فضا برای ياد داشت ها و روزنگار کتابدارانه ( مطالب مربوط به علم كتابداري و اطلاع رساني )در نظر گرفته شده است. عنوان وبلاگ برای كتابداران آشنا است. رده زد هيجدهمين رده نظام رده بندی LC يا Library of Congress است که اختصاص به علوم کتابداری و اطلاع رسانی دارد. نظام رده بندي كنگره نوعي نظام رده بندي منابع علمي موجود در كتابخانه هاست. در نظام رده بندی کنگره دانش بشری به ۱۸ رده اصلی تقسيم شده و هر يك از رده هاي اصلي با حروف الفبا مشخص شده اند. هر رده اصلي به رده هاي کوچکتر تقسيم می شود كه در تقسيمات بعدی از عدد نيز استفاده شده است.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ٤:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۱