سال: ۱۳۵۷ رخداد: چاپ ويرايش اول اصطلاحنامه کتابداری توسط انجمن کتابداران ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید
سال: ۱۳۵۲ رخداد: چاپ لغت نامه دهخدا ( جلد ۱۱) منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید
سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲ رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید
سال: ۱۳۵۳ رخداد: چاپ کتاب لغات و اصطلاحات فن کتاب سازی از نجيب مايل هروی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید
سال: ۱۳۵۹ رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید
سال: ۱۳۴۴ رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید
سال: ۱۳۴۳ رخداد: آغاز استفاده ز شماره و تاريخ ثبت کتابخانه ملی به عنوان جايگزين تاريخ حق مؤلف در انتشارات منبع: اصطلاحنام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید
سال: ۱۳۴۴ رخداد: تآسيس انجمن کتابداران ايران (اکتا) - دوره اول انجمن که تا سال ۱۳۵۸ فعال بود منبع: اصطلاحنام کتابداری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید
سال: ۱۳۵۴ رخداد: آغاز ارائه جايزه نقدی شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید
سال: ۱۳۶۱ رخداد: آغاز ارائه جايزه کتاب برگزبده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید
آذر 83
40 پست
اسفند 81
1 پست
وبلاگ
60 پست