سال: ۱۳۵۳

رخداد: چاپ کتاب لغات و اصطلاحات فن کتاب سازی از نجيب مايل هروی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص شانزده

/ 0 نظر / 87 بازدید