سال: ۱۳۳۲

رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين کتابی که ار ادبيات خارجی به زبان فارسی ترجمه شده باشد

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۶

/ 0 نظر / 4 بازدید