سال: ۱۳۳۴

رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين رمان يا مجموعه داستانهای فارسی

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم -کتابخانه ملی ايران - ص ۹۷

/ 0 نظر / 4 بازدید