سال: ۱۳۵۷

رخداد: چاپ ويرايش اول اصطلاحنامه کتابداری توسط انجمن کتابداران ايران

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص سيزده

/ 0 نظر / 100 بازدید