سال: ۱۳۴۷

رخداد: تآسيس مرکز اسناد و مدارک علمی ايران

Iranian Documentation Centre-IRANDOC

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۷۹

/ 0 نظر / 5 بازدید