به نام خدا
اين فضا برای ياد داشت ها و روزنگار کتابدارانه ( مطالب مربوط به علم كتابداري و اطلاع رساني )در نظر گرفته شده است. عنوان وبلاگ برای كتابداران آشنا است. رده زد هيجدهمين رده نظام رده بندی LC يا Library of Congress است که اختصاص به علوم کتابداری و اطلاع رسانی دارد. نظام رده بندي كنگره نوعي نظام رده بندي منابع علمي موجود در كتابخانه هاست. در نظام رده بندی کنگره دانش بشری به ۱۸ رده اصلی تقسيم شده و هر يك از رده هاي اصلي با حروف الفبا مشخص شده اند. هر رده اصلي به رده هاي کوچکتر تقسيم می شود كه در تقسيمات بعدی از عدد نيز استفاده شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید