سال: ۱۳۵۷

موضوع: ارتباط مرکز پزشکی ايران با استفاده از کامپيوتر با کتابخانه ملی پزشکی آمريکا

منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۴۰

/ 0 نظر / 5 بازدید