پست های ارسال شده در آدر سال 1383

سال: ۱۳۵۷ رخداد: چاپ ويرايش اول اصطلاحنامه کتابداری توسط انجمن کتابداران ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید
سال: ۱۳۵۲ رخداد: چاپ لغت نامه دهخدا ( جلد ۱۱) منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید
سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲ رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید
سال: ۱۳۵۳ رخداد: چاپ کتاب لغات و اصطلاحات فن کتاب سازی از نجيب مايل هروی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید
سال: ۱۳۵۹ رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید
سال: ۱۳۴۴ رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید
سال: ۱۳۴۳ رخداد: آغاز استفاده ز شماره و تاريخ ثبت کتابخانه ملی به عنوان جايگزين تاريخ حق مؤلف در انتشارات منبع: اصطلاحنام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید
سال: ۱۳۴۴ رخداد: تآسيس انجمن کتابداران ايران (اکتا) - دوره اول انجمن که تا سال ۱۳۵۸ فعال بود منبع: اصطلاحنام کتابداری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید
سال: ۱۳۵۴ رخداد: آغاز ارائه جايزه نقدی شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید
سال: ۱۳۶۱ رخداد: آغاز ارائه جايزه کتاب برگزبده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید
سال: ۱۳۳۲ رخداد: آغاز ارائه جايزه بنيادپهلوی سابق برای بهترين آثار تآليفی و ترجمه ای منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
سال: ۱۳۳۴ رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين رمان يا مجموعه داستانهای فارسی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
سال: ۱۳۳۲ رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين کتابی که ار ادبيات خارجی به زبان فارسی ترجمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
سال:‌ ۱۳۶۰ رخداد: اولين دوره برگزاری نمايشگاه کتاب دهه فجر منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۱۳۶۳ رخداد: انتشار ويرايش اول سر عنوان موضوعی فارسی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش اول - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
سال: ۱۳۴۷ رخداد: تآسيس مرکز اسناد و مدارک علمی ايران Iranian Documentation Centre-IRANDOC منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید
سال: ۱۳۵۷ موضوع: ارتباط مرکز پزشکی ايران با استفاده از کامپيوتر با کتابخانه ملی پزشکی آمريکا منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
سال: ۱۳۱۶ موضوع:‌ تآسيس کتابخانه ملی ايران منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۳۹
/ 0 نظر / 32 بازدید
سال:‌ ۱۳۴۵ موضوع:‌ تآسيس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
سال: ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ موضوع: عضويت ايران در فدراسيون بين المللی آرشيوهای تلويزيون (فيات) منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
سال: ۱۳۴۵ موضوع: چاپ جلد اول دايرة المعارف فارسی غلامحسين مصاحب منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی موضوع: تآسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی موضوع: تآسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی موضوع: تآسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی موضوع: تآسيس اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم خانواده وزارت بهداری منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۳۱۳ موضوع: تآسيس نخستين کتابخانه عمومی ايران تحت عنوان کتابخانه عمومی معارف منبع: منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع:‌تآسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶
/ 0 نظر / 36 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان ليلی و مجنون مکتبی شيرازی در چهار مجلس در تبريز منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
سال:‌ پيش از اسلام؟ موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافی، قاسم . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال:‌ پيش از اسلام؟ موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافی، قاسم . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید
سال: ۲۱۵-۲۱۶ ؟ موضوع: چاپ کتاب هاب اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنز الحيات، رازها، جباران، ارتنگ، (ارژنگ) از مانی به عنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
سال: ۱۲۶۸ موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. چاپ سوم، تهران: انتشارات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۳۴۹ هجری شمسی موضوع: برگزاری اولين هفته کتاب کودک از ۱۴ تا ۲۱ فروردين منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۳۴۱ هجری شمسی موضوع: تآسيس شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۸۲
/ 0 نظر / 32 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت خانم ليلی ايمن در هيآت اجراييه و نايب رييسی دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان منبع: اصطلاحنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت ايران در دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان از طريق شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: ۱۳۴۷ هجری شمسی موضوع: تآسيس مرکز خدمات کتابداری(ايران)به عنوان نخستين مرکز خدمات کتابداری در آسيا: Tehran Book Processing Central منبع: اصطلاحنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
سال: سال های ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۸۶و ۱۹۸۸ ميلادی موضوع: عضويت خانم توران مير هادی از ابران در هيآت داوران بين المللی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۹۷۴ميلادی موضوع: در يافت جايزه هانس کريستيان آندرسن توسط فرشيد مثقالي، مصور ايرانی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید