سال: ۱۳۷۳ هجري شمسي
موضوع: انتشار كتاب « دستنامه قواعد فهرست نويسي»
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373.

/ 0 نظر / 9 بازدید