سال: ۱۳۳۲

رخداد: آغاز ارائه جايزه بنيادپهلوی سابق برای بهترين آثار تآليفی و ترجمه ای

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۷

/ 0 نظر / 10 بازدید