سال: سال های ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۸۶و ۱۹۸۸ ميلادی

موضوع: عضويت خانم توران مير هادی از ابران در هيآت داوران بين المللی جايزه هانس کريستيان آندرسن

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۰۰

/ 0 نظر / 30 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.