سال: ۱۹۵۹ ميلادي
موضوع: انتشار كتاب « فهرست كردن آثار فارسي»
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373، ص 9.

/ 0 نظر / 5 بازدید