سال: ۱۳۳۲ رخداد: آغاز ارائه جايزه بنيادپهلوی سابق برای بهترين آثار تآليفی و ترجمه ای منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
سال: ۱۳۳۴ رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين رمان يا مجموعه داستانهای فارسی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
سال: ۱۳۳۲ رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين کتابی که ار ادبيات خارجی به زبان فارسی ترجمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
سال:‌ ۱۳۶۰ رخداد: اولين دوره برگزاری نمايشگاه کتاب دهه فجر منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۱۳۶۳ رخداد: انتشار ويرايش اول سر عنوان موضوعی فارسی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش اول - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
سال: ۱۳۴۷ رخداد: تآسيس مرکز اسناد و مدارک علمی ايران Iranian Documentation Centre-IRANDOC منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید
سال: ۱۳۵۷ موضوع: ارتباط مرکز پزشکی ايران با استفاده از کامپيوتر با کتابخانه ملی پزشکی آمريکا منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
سال: ۱۳۱۶ موضوع:‌ تآسيس کتابخانه ملی ايران منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۳۹
/ 0 نظر / 32 بازدید
سال:‌ ۱۳۴۵ موضوع:‌ تآسيس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
سال: ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ موضوع: عضويت ايران در فدراسيون بين المللی آرشيوهای تلويزيون (فيات) منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
آذر 83
40 پست
اسفند 81
1 پست
وبلاگ
60 پست