سال: ۱۳۴۵ موضوع: چاپ جلد اول دايرة المعارف فارسی غلامحسين مصاحب منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی موضوع: تآسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی موضوع: تآسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی موضوع: تآسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی موضوع: تآسيس اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم خانواده وزارت بهداری منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۳۱۳ موضوع: تآسيس نخستين کتابخانه عمومی ايران تحت عنوان کتابخانه عمومی معارف منبع: منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع:‌تآسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶
/ 0 نظر / 36 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان ليلی و مجنون مکتبی شيرازی در چهار مجلس در تبريز منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
سال:‌ پيش از اسلام؟ موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافی، قاسم . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال:‌ پيش از اسلام؟ موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافی، قاسم . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید
آذر 83
40 پست
اسفند 81
1 پست
وبلاگ
60 پست