سال: ۲۱۵-۲۱۶ ؟ موضوع: چاپ کتاب هاب اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنز الحيات، رازها، جباران، ارتنگ، (ارژنگ) از مانی به عنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
سال: ۱۲۶۸ موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. چاپ سوم، تهران: انتشارات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۳۴۹ هجری شمسی موضوع: برگزاری اولين هفته کتاب کودک از ۱۴ تا ۲۱ فروردين منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۳۴۱ هجری شمسی موضوع: تآسيس شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۸۲
/ 0 نظر / 32 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت خانم ليلی ايمن در هيآت اجراييه و نايب رييسی دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان منبع: اصطلاحنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت ايران در دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان از طريق شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: ۱۳۴۷ هجری شمسی موضوع: تآسيس مرکز خدمات کتابداری(ايران)به عنوان نخستين مرکز خدمات کتابداری در آسيا: Tehran Book Processing Central منبع: اصطلاحنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
سال: سال های ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۸۶و ۱۹۸۸ ميلادی موضوع: عضويت خانم توران مير هادی از ابران در هيآت داوران بين المللی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۹۷۴ميلادی موضوع: در يافت جايزه هانس کريستيان آندرسن توسط فرشيد مثقالي، مصور ايرانی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
آذر 83
40 پست
اسفند 81
1 پست
وبلاگ
60 پست