سال: پيشاز اسلام موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: ۲۱۵ - ۲۱۶ موضوع: چاپ کتاب های اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنزالحيات، رازها، جباران، ارتنگ(ارژنگ)، از مانی به عنوان اولين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
سال: 1353 هجري شمسيموضوع: انتشار ويرايش اول كتاب « فهرست مستند اسامي مؤسسات و سازمان هاي دولتي».منبع: صديق بهزادي، ماندانا. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
سال: ۱۹۵۹ ميلاديموضوع: انتشار كتاب « فهرست كردن آثار فارسي»منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۱۳۷۳ هجري شمسيموضوع: انتشار كتاب « دستنامه قواعد فهرست نويسي»منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: 2536 شاهنشاهيموضوع: انتشار كتاب « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي».منبع: حاذق، فريدون. « قواعد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۳۱۳ هجري شمسيموضوع: كشف الواح گلين مربوط به كتابخانه استخر در خرابه هاي كاخ آپادانامنبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: دوره سامانيانموضوع: بوجود آمدن خط پهلوي ساسانيمنبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬.- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
سال: دوره سامانيانموضوع: بوجود آمدن خط اوستايي ( دين دبيره ) منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬. - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
آذر 83
40 پست
اسفند 81
1 پست
وبلاگ
60 پست