سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲

رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص پانزده

/ 0 نظر / 4 بازدید