سال: ۱۲۶۸

موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷.

/ 0 نظر / 4 بازدید