سال: ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷

موضوع: عضويت ايران در فدراسيون بين المللی آرشيوهای تلويزيون (فيات)

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۰۰

/ 0 نظر / 4 بازدید