# وبلاگ
سال: ۱۳۵۲ رخداد: چاپ لغت نامه دهخدا ( جلد ۱۱) منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید
سال: ۱۳۴۴ رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
سال: ۱۳۴۵ موضوع: چاپ جلد اول دايرة المعارف فارسی غلامحسين مصاحب منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی موضوع: تآسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع:‌تآسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶
/ 0 نظر / 16 بازدید
سال: ۲۱۵-۲۱۶ ؟ موضوع: چاپ کتاب هاب اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنز الحيات، رازها، جباران، ارتنگ، (ارژنگ) از مانی به عنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
سال: ۱۳۴۷ هجری شمسی موضوع: تآسيس مرکز خدمات کتابداری(ايران)به عنوان نخستين مرکز خدمات کتابداری در آسيا: Tehran Book Processing Central منبع: اصطلاحنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
سال: ۲۵۲۸ شاهنشاهی (سابق) موضوع: آغاز برنامه امانت بين کتابخانه ها در کشور با شرکت ۱۶ کتابخانه منبع: سياست اطلاعات علمی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
سال: ۲۱۵ - ۲۱۶ موضوع: چاپ کتاب های اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنزالحيات، رازها، جباران، ارتنگ(ارژنگ)، از مانی به عنوان اولين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید