# وبلاگ
سال: ۱۳۱۶ موضوع:‌ تآسيس کتابخانه ملی ايران منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۳۹
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال:‌ ۱۳۴۵ موضوع:‌ تآسيس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: ۱۳۴۵ موضوع: چاپ جلد اول دايرة المعارف فارسی غلامحسين مصاحب منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی موضوع: تآسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع:‌تآسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۲۶۸ موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. چاپ سوم، تهران: انتشارات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
سال: ۱۳۴۱ هجری شمسی موضوع: تآسيس شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۸۲
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
سال: ۱۳۱۳ هجري شمسيموضوع: كشف الواح گلين مربوط به كتابخانه استخر در خرابه هاي كاخ آپادانامنبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.