# وبلاگ

سال: ۱۳۵۷ رخداد: چاپ ويرايش اول اصطلاحنامه کتابداری توسط انجمن کتابداران ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
سال: ۱۳۵۲ رخداد: چاپ لغت نامه دهخدا ( جلد ۱۱) منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲ رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
سال: ۱۳۵۳ رخداد: چاپ کتاب لغات و اصطلاحات فن کتاب سازی از نجيب مايل هروی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
سال: ۱۳۵۹ رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۳۴۴ رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید
سال: ۱۳۴۴ رخداد: تآسيس انجمن کتابداران ايران (اکتا) - دوره اول انجمن که تا سال ۱۳۵۸ فعال بود منبع: اصطلاحنام کتابداری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
سال: ۱۳۶۱ رخداد: آغاز ارائه جايزه کتاب برگزبده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت ايران در دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان از طريق شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۹۷۴ميلادی موضوع: در يافت جايزه هانس کريستيان آندرسن توسط فرشيد مثقالي، مصور ايرانی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید