# پرشین_بلاگ
سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲ رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید
سال: ۱۳۵۳ رخداد: چاپ کتاب لغات و اصطلاحات فن کتاب سازی از نجيب مايل هروی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید
سال: ۱۳۶۱ رخداد: آغاز ارائه جايزه کتاب برگزبده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید
سال: ۱۳۳۲ رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين کتابی که ار ادبيات خارجی به زبان فارسی ترجمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی موضوع: تآسيس اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم خانواده وزارت بهداری منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
سال: ۱۳۱۳ موضوع: تآسيس نخستين کتابخانه عمومی ايران تحت عنوان کتابخانه عمومی معارف منبع: منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
سال:‌ پيش از اسلام؟ موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافی، قاسم . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
سال: ۱۲۶۸ موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. چاپ سوم، تهران: انتشارات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت خانم ليلی ايمن در هيآت اجراييه و نايب رييسی دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان منبع: اصطلاحنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید