# پرشین_بلاگ

سال: ۱۳۵۷ رخداد: چاپ ويرايش اول اصطلاحنامه کتابداری توسط انجمن کتابداران ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
سال: ۱۳۵۲ رخداد: چاپ لغت نامه دهخدا ( جلد ۱۱) منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۳۴۲- ۱۳۵۲ رخداد: چاپ فرهنگ فارسی دکتر محمد معين منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
سال: ۱۳۵۹ رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۳۴۴ رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید
سال:‌ ۱۳۶۰ رخداد: اولين دوره برگزاری نمايشگاه کتاب دهه فجر منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت ايران در دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان از طريق شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۹۷۴ميلادی موضوع: در يافت جايزه هانس کريستيان آندرسن توسط فرشيد مثقالي، مصور ايرانی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز. منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: 2536 شاهنشاهيموضوع: انتشار كتاب « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي».منبع: حاذق، فريدون. « قواعد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید