سال: ۱۳۴۴

رخداد: برگزاری اولين دوره فوق ليسانس کتابداری در ايران

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص بيست و شش

 

/ 0 نظر / 75 بازدید