سال: 1353 هجري شمسي
موضوع: انتشار ويرايش اول كتاب « فهرست مستند اسامي مؤسسات و سازمان هاي دولتي».
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373.

/ 0 نظر / 5 بازدید