سال: ۱۳۵۴

رخداد: آغاز ارائه جايزه نقدی شورای کتاب کودک

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۹۹

/ 0 نظر / 5 بازدید